برنامه های هفته پژوهش و فناوری در دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 14 آذر 1395این
برنامه ها که در هفته پژوهش برگزار می شود شامل نمایشگاه کتاب‌ و پژوهشهای دانشکده
با موضوع منابع طبیعی و محیط زیست، غرفه‌های انجمن‌های علمی دانشکده، کانون‌های
محیط‌ زیستی دانشگاه، تاکسیدرمی، سیاه چادر - همچنین نمایشگاه عکس و نمایشگاه
کاریکاتور با موضوعات طبیعت یا مسایل اجتماعی محیط‌ زیستی، می باشد.


برای
مشاهده برنامه هاي هفته پژوهش و فناوری در دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد روی فایل زیر کلیک کنید
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار