برنامه های هفته پژوهش و فناوری در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

سه‌شنبه 16 آذر 1395


برنامه های هفته پژوهش و فناوری در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی
مشهد شامل سخنرانی و بازدید از غرفه های دستاورد های پژوهشی گروههای زمین شناسی- زیست
شناسی- فیزیک –شیمی و بازدید از آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه فیزیک ( فناوری نانو-
انرژی های تجدید پذیر-لایه های نازک –میکرو الکترونیک حالت جامد – گروه تحقیقاتی
محاسبات پرتو درمانی )
در این دانشکده می باشد.


برای
مشاهده برنامه های هفته پژوهش و فناوری درد انشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد روی
فایل زیر کلیک کنید
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار