برنامه های هفته پژوهش و فناوری در دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی در سال 1395 ( بایگانی )

سه‌شنبه 16 آذر 1395


برای مشاهده برنامه های سخنراني ها و میز
گردهای پژوهشی و فناوری
،سياست درهاي باز ، همایش ها و كارگاه ها که در هفته پژوهش و فناوری در دانشکده معماری ،
شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود روی فایل زیر کلیک کنید
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار