برگزاری کارگاه مدیریت منابع علمی توسط نرم افزار End Note ( بایگانی )

سه‌شنبه 16 آذر 1395

Pooster__New_دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته پژوهش و فناوری  کارگاه مدیریت منابع علمی توسط نرم افزار   را در تاریخ 24 و 25 آذر ماه 1395 برگزار می کند.
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار