کارگاه آموزشی آنالیز زمین آماری با نرم افزار در دانشکده کشاورزی برگزار می شود ( بایگانی )

سه‌شنبه 16 آذر 1395

analiz


به مناسبت هفته پژوهش و فناوری کارگاه آموزشی آنالیز زمین آماری با نرم افزار در دانشکده کشاورزی برگزار می شود
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار