کارگاه آموزشی تحليل آمار بانرم افزار Excel ( بایگانی )

چهارشنبه 17 آذر 1395


pj2041


انجمن علمي دانشكده علوم رياضي
دانشگاه فردوسی مشهد کارگاه تحليل آماري بانرم افزار اكسل را برگزارمي كند:


 آمار توصيفي وآمار استنباطي، انواع
آزمون هاي پارامتري وناپارامتري و رگرسيون از جمله سرفصل هاي  اين دوره
آموزشي است كه توسط انجمن علمي رياضي دانشكده علوم رياضي برگزار مي شود.


 به گزارش خبرنگار روابط
عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، مدرس اين دوره آموزشي، آقاي مرتضي محمدي – دانشجوي
دكتري آماردانشگاه مي باشد.


در ضمن زمان برگزاري كارگاه،
روزپنج شنبه 18 آذر ماه 1395 ساعت 14 الي19 اعلام شده است.


 براساس اين گزارش،علاقه
مندان مي توانند، براي ثبت نام در اين دوره و كسب اطلاع بيشتر به دفتر انجمن علمي
اين دانشكده مراجعه كنند يا با شماره (09158351466) تماس حاصل نمايند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار