سخنرانی در خصوص پژوهش در دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 20 آذر 1395


دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سخنرانی های زیر را برگزار می
کند:


سخنراني
پروفسور رياضي استاد دانشگاه مكوايري استراليا در تالار فردوسی  دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 23 آذرماه ساعت 9:30


سخنراني
دكتر دلفاني از كشور فرانسه در تالار فردوسی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه 24
آذرماه ساعت 10​
.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار