برنامه های هفته پژوهش و فناوری در دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 15 آذر 1395

برای مشاهده برنامه هاي هفته پژوهش و فناوری در دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد که شامل سخنرانی،سمینار، همایش، کارگاه و میز گرد در این دانشکده می باشد روی فایل زیر کلیک کنید


دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار