آدرس جدید دفتر شرکت خدمات هوایی، جهانگردی و زیارتی ادیبیان مستقر در پردیس دانشگاه ( بایگانی )

يكشنبه 14 آذر 1395

قابل توجه همکاران محترم دانشگاهبدین‌وسیله
آدرس جدید دفتر شرکت خدمات هوایی، جهانگردی و زیارتی ادیبیان مستقر در
پردیس دانشگاه به همراه شماره تلفن، جهت استحضار همکاران محترم به شرح ذیل
اعلام می‌گردد.آدرس: بلوار دانش- جنب شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاهتلفن: 3-38838652

ستاد رفاهی دانشگاه 24بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار