قابل توجه همکاران محترم متقاضی ثبت نام کارت ملی هوشمند ( بایگانی )

شنبه 14 اسفند 1395

قابل توجه متقاضیان ثبت نام کارت ملی هوشمند


پیرو اطلاعیه قبلی و تقاضاهای
مکرر همکاران محترم در خصوص امکان پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند در پردیس
دانشگاه و در راستای ارائه بهینه خدمات رفاهی، امکان پیش ثبت نام در باجه
پست دانشگاه واقع در سه راه علوم تربیتی و روانشناسی جنب شرکت تعاونی تا
اطلاع ثانوی امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است ثبت نام نهایی در باجه پست
دور میدان آزادی انجام می پذیرد.


ستاد رفاهی دانشگاه

296بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار