امکانات رفاهی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا جهت ایام نوروز 1396 ( بایگانی )

شنبه 28 اسفند 1395

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه


امکانات رفاهی مرکز آموزش عالی
فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین در ایام نوروز 1396 جهت استحضار همکاران
محترم ارسال می‌گردد. متقاضیان محترم می‌توانند با شماره تلفن‌های مذکور
تماس و جهت اخذ معرفی‌نامه به ستاد رفاهی مراجعه فرمایند.


download iconامکانات رفاهی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا


ستاد رفاهی  دانشگاه

73بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار