امكان پيش ثبت نام در باجه پست دانشگاه ( بایگانی )

سه‌شنبه 3 اسفند 1395

​قابل توجه همكاران محترم دانشگاه


در
راستاي ايجاد تسهيلات رفاهي جهت همكاران ارجمند دانشگاه، به استحضار آن
دسته از همكاران محترمي كه تا كنون موفق به پيش ثبت نام كارت ملي جديد نشده
اند مي رساند، طي رايزني هاي انجام شده با رياست محترم اداره پست مشهد،
امكان پيش ثبت نام در باجه پست دانشگاه واقع در سه راه دانشكده علوم تربيتي
و روان شناسي، جنب شركت تعاوني مصرف كاركنان دانشگاه فراهم گرديده است.
متقاضيان محترم مي توانند با در دست داشتن مدارك اعلام شده در سايت معاونت
اداري و مالي دانشگاه (http://vpa.um.ac.ir) و در ايام تعيين شده به باجه پست مذكور مراجعه نمايند.


شايان ذكر است كه اين امكان فقط ويژه دانشگاهيان ارجمند دانشگاه است و پاسخگوي افراد متفرقه نخواهند بود.


توجه : ثبت نام نهايي در باجه پست دور ميدان آزادي انجام خواهد پذيرفت .


ستاد رفاهي دانشگاه

76بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار