مجلس ترحیم فرزند همکار گرامی آقای ابراهیم رستمی ( بایگانی )

يكشنبه 22 اسفند 1395


مجلس
ترحیم درگذشت دختر همکار گرامی جناب آقای ابراهیم رستمی کارشناس دانشکده الهیات و
معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در روز
دوشنبه 23 اسفند ماه 95 پس از نماز ظهر و عصر در محل سالن اجتماعات شیخ طوسی دانشکده
الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود..


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار