سخنرانی هفتگی گروه ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

پنجشنبه 5 اسفند 1395


عنوان سخنرانی : تاریخچه‌ای
از پژوهش‌های انجام شده در مسأله زمان‌بندی وسایل‌نقلیه


سخنران: خانم سمانه بکائیان


زمان : 7اسفند 95 ، ساعت 12


مکان : دانشکده علوم
ریاضی- سالن دکتر بزرگ‌نیا


چکیده سخنرانی:


مسأله زمان‌بندی دسته‌ای
مهم از مسأله‌های مطالعه شده توسط بسیاری از محققان است. زمان‌بندی وسایل‌نقلیه،
یک گام مهم در فرآیند ‌برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل و نقل عمومی بود، زیرا نتایج
اقتصادی یک شرکت حمل ونقل عمومی، با فعالیت‌های برنامه‌ریزی، در ارتباط است. در
این سخنرانی قصد داریم تاریخچه‌ای از پژوهش‌ها و روش‌های حل که برای این مسائل
ارائه شده، بیان کنیم.
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار