چالش قانون گذاری و مطالبات و تمايلات مردمی در حكومت دينی ( بایگانی )

دوشنبه 16 اسفند 1395


ghanun


نشست علمي با عنوان چالش تقنين و مطالبات و تمايلات مردمي در حكومت ديني دكتر
علي يوسفي دانشيار گروه علوم اجتماعي و دكتر محمدتقي فخلعي استاد گروه فقه و مباني
حقوق اسلامي برگزار مي شود
.


در اين نشست علمي دكتر علي يوسفي دانشيار گروه علوم اجتماعي و دكتر محمدتقي
فخلعي استاد گروه فقه و مباني حقوق اسلامي حضور خواهند داشت
.


اين نشست علمي از سوي انجمن علمي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه
فردوسی مشهد و با همكاري جهاد دانشگاهي در روز سه شنبه 17 اسفند ماه 95 از ساعت 12:30  در سالن اجتماعات دانشكده
الهيات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار