معرفی کتابِ چین در 10 کلمه ( بایگانی )

دوشنبه 21 فروردين 1396


chin


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


معرفی کتابِ
هفته توسط دکتر محسن خلیلی


عضو هیئت علمی
دانشکده علوم اداری و اقتصادی


کتاب چین در 10 کلمه
‌‌شنبه 26 فروردین ماه 96


کلاس 209


ساعت 12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار