استفاده از پارکینگ سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 20 فروردين 1396


قابل توجه همکاران گرامیبه اطلاع همکاران محترم می رساند : استفاده از پارکینگ سازمان مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد بدلیل برگزاری نمایشگاه جشنواره فرهنگ ملل تا پایان فروردین
ماه جاری قابل استفاده نمی باشد.اداره خدمات و نقلیه دانشگاه فردوسی مشهد
..کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهدhttps://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار