جشنواره فرهنگی - ورزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد- بزرگداشت هفته معلم ( بایگانی )

سه‌شنبه 29 فروردين 1396


varzaeh.


اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن
گرامیداشت هفته معلم اقدام به برگزاری جشنواره فرهنگی
- ورزشی اعضاء
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدنموده است .


بزرای مشاهده و مطالعه جشنواره فرهنگی - ورزشی اعضاء
هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد- بزرگداشت هفته معلم روی فایل زیر کلیک کنید
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار