برنامه های هفته آموزش در دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

جمعه 8 ارديبهشت 1396


شنبه 9 / 2 / 96   –  ساعت 12
الي 14
:    نشست عمومي (پنل) متشكل از برخي اساتيد و
مدرسين برتر


معلم برتر / ويژگيهاي يك مدرس موفق از ديدگاه
شما چيست؟


---------------------------------------------------------


يكشنبه 10 / 2 / 96   –  ساعت
12 الي 14
:    سخنراني عمومي


رژيم تاثير متابوليك / بيشتر بخوريد، كمتر ورزش
كنيد اما بيشتر چربي بسوزانيد


----------------------------------------------------------


دوشنبه 11 / 2 / 96   –  ساعت
12 الي 14
تريبون آزاد دانشجويي در حضور هيات رييسه
دانشكده و مديران محترم گروهها


نقاط ضعف و قوت دانشكده را با ما در ميان
بگذاريد
”       


  - همزمان با برگزاري نمايشگاه
عكس و مرور خاطرات 30 ساله دانشكده (با كمك انجمن هاي علمي
)


------------------------------------------------------------


چهارشنبه 13 / 2 / 96   –  ساعت
12 الي 14
: مراسم گردهمايي عمومي


تقدير و تجليل از اساتيد برتر


- تقديم لوح تقدير و هديه همراه با برگزاري
مسابقات صميمانه در ميان حاضرين (علمي-ورزشي
)


---------------------------------------------------------


پنجشنبه 14 / 2 / 96   –  ساعت
7 صبح الي 7 بعد ازظهر : اردوي تفريحي خانوادگي


اردوي تفريحي براي  كليه اعضاي هيات علمي
و كارشناسان محترم به مقصد نيشابور
پذيرايي و بازديد از ديدنيهاي مسير در منطقه زيباي نيشابور
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار