همایش ملی کیفیت در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 16 ارديبهشت 1396


keyfiyat.


همایش ملی کیفیت در روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه 1396 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
مشهد  برگزار می شود.


 هشتمین
دوره همایش ملی کیفیت که به همت انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد و با
همکاری اتحادیه انجمن های علمی مهندسی صنایع کشور برگزار میگردد، با محوریت مسایل
و چالشهای کیفیت در حوزه ی صنعت و خدمات در اقتصاد ایران می باشد.

دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار