تقدیر رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه ( بایگانی )

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396

دومین جلسه شورای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور هيئت
رئيسه دانشگاه فردوسی مشهد و مديران واحدهای مختلف در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت
ماه 96 در سالن شورای سازمان مركزی
دانشگاه فردوسی مشهد تشكيل شد.


در
اين جلسه به مناسبت روز جهانی ارتباطات و
روابط عمومی دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از زحمات و تلاش هاي دكتر سید هادی ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط
عمومی دانشگاه تقدير به عمل آورد.


گفتنی است روابط عمومی دانشگاه فردوسی
مشهد در سال 1395 به عنوان روابط برگزیده
در میان روابط عمومی دستگاه های اجرایی
استان برگزیده شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار