تقدیر از دکتر عطارزاده حسینی در جلسه شورای دانشگاه ( بایگانی )

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396

دومین جلسه شورای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور هيئت
رئيسه دانشگاه فردوسی مشهد و مديران واحدهای مختلف در روز چهارشنبه 27 اردیبهشت
ماه 96 در سالن شورای سازمان مركزی
دانشگاه فردوسی مشهد تشكيل شد.


لازم به ذكر است در اين جلسه
از زحمات و تلاش هاي دكتر عطارزاده حسینی مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه تقدير به عمل آمد
.


دکتر عطارزاده از سال 1393 تا سال اردیبهشت ماه 1396 مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده داشت.


لازم به ذکر است دکتر عطارزاده حسینی در حال حاضر معاون پژوهش و
فناوری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه را بر عهده دارند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار