معرفی کتاب هفته ( بایگانی )

يكشنبه 24 ارديبهشت 1396


book.96.2


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیکی‌ بود کی بود؟


چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه می‌کنیم؟نوشته‌ی کرول تَوریس و الیوت اَرونسِنترجمه‌ی سما قرایی، تهران: نشر گمان،1395دکتر محسن خلیلی‌‌شنبه 30 اردیبهشت 96 ، کلاس 209، ساعت 12


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار