تغییر اقلیم آنچه می دانیم و آنچه نمی دانیم ( بایگانی )

چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396


eghleem


نهمین
سخنرانی از مجموعه سخنرانی های تخصصی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف استقرار و ترویج نظامهای کشاورزی علمی و
استراتژیک و معرفی فناور ها و علوم نوین و برتر در این عرصه و در قالبی کلان و
راهبردی توسط دکتر محمد بنایان استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان
تغییر اقلیم آنچه می دانیم و آنچه نمی دانیم ایراد خواهد شد.


زمان
: دوشنبه اول خرداد ماه 96 ساعت 12 الی 13:30


مکان: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد -
ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار