اطلاعیه مهم شرکت بیمه ایران ( بایگانی )

دوشنبه 23 اسفند 1395

اطلاعیه شرکت بیمه ایران


قابل توجه کلیه همکاران محترم دانشگاهبه
استحضار می رساند با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و مسدود شدن
سامانه پرداخت هزینه ها توسط  شرکت بیمه ایران، از همکاران محترم تقاضا می
گردد مدارک و هزینه های درمانی خود را بعد از تاریخ 1396/1/15 به دفتر شرکت
واقع در پردیس تحویل فرمایند.ضمناً دفتر شرکت بیمه تا مورخ 1396/1/15 تعطیل می باشد.


ستاد رفاهی دانشگاه

121بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار