معرفی کتاب هفته ( بایگانی )

يكشنبه 17 ارديبهشت 1396


esarat


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیدولتی در اسارت توهم


کره‌شمالی؛ دولت پارانویایینوشته‌ی پاول فرنچ


ترجمه‌ی محمدحسین باقی، تهران: سرایی،1395
دکتر محسن
خلیلی‌‌شنبه 22 اردیبهشت 96 ، کلاس 209، ساعت
12
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار