سومين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن ( بایگانی )

سه‌شنبه 7 دي 1395


نظر
به اهميت موضوع قابليت اعتماد، كاربرد آن در صنعت، اقتصاد و ساير زمينه هاي علمي و
فراهم نمودن فرصت مناسب براي گردهمايي به منظور تبادل نظر اعضاي هيأت علمي و
ارتقاي سطح علمي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور و
كاربران قابليت اعتماد در مراكز صنعتي، قطب علمي داده هاي ترتيبي و فضايي و گروه
آمار دانشگاه فردوسي مشهد با همكاري انجمن آمار ايران سومين سمينار تخصصي نظريه
قابليت اعتماد و كاربردهاي آن را در روزهاي
سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 ارديبهشت ماه سال 1396 در دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار
مي‌ شود.


براي كسب
اطلاعات بيشتر   به سايت زير مراجعه نمايند


http://osdce.um.ac.ir


.


برای مشاهده فراخوان سمینار روی فایل زیر کلیک کنید
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار