دومين همايش ملی آموزش زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

چهارشنبه 10 خرداد 1396


fsrsi.6


مركز بين
المللي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه فردوسي مشهد با همكاري انجمن
علمي زبان و ادبيات فارسي «دومين همايش ملي آموزش زبان و ادبيات فارسي» را با اعتبار
 
isc​
در تاريخ 21 تیرماه 1396 برگزار
مي كند.


لازم بذكر
است همزمان با برگزاري اين همايش كارگاه آموزشي «آموزش زبان فارسي
» با حضور
استادان طراز اول اين حوزه در اين مركز برگزار خواهد شد.


مکان
برگزاري: دانشگاه فردوسي مشهد


نشاني
دبيرخانه: مشهد،ميدان آزادي ، دانشگاه فردوسي مشهد، مرکز بين المللي آموزش زبان
فارسي به غير فارسي زبانان  صندوق پستي 9177948974


تلفن:
38804355


نمابر:
38804355


پست
الکترونيک:tpl@um.ac.ir


علاقه مندان
مي توانند براي شركت در اين همايش و ارسال مقاله به تارنماي اين همايش به نشاني


tpl.um.ac.ir

مراجعه نمايند
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار