فراخوان ثبت نام طرح خوشه بندی دانشجویان مستعد دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396


shahab..96.
معرفی
طرح


شورای هدایت
استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد در راستای اجرای سیاست­های خود مبنی
بر ایجاد نشاط علمی و ارتقای سطح کیفی دانشجویان مستعد در مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری، ((طرح خوشه­ بندی دانشجویان مستعد)) را به اجرا در می­آورد.


در این طرح ١٠ درصد دانشجویان برتر دانشگاه فردوسی مشهد در
سه خوشه به تفکیک ٦ درصد خوشه سه، ٣ درصد خوشه دو و تنها ١ درصد در خوشه یک قرار
می­گیرند. لذا به اطلاع دانشجویان عزیز می­رساند که در صورت دارا بودن هر یک از هشت
شرط زیر، با مراجعه به پرتال دانشجویی، قسمت فعالیت­های آموزشی زیرمنوی ((طرح خوشه ­بندی
شهاب)) و مطالعه دستورالعمل مربوط به این طرح، ثبت­ نام نمایند.


شرایط
ثبت­ نام


بند ١: کسب رتبه برتر در
هر یک از موارد زیر:


الف- المپیادهاي علمی دانش­ آموزي
و دانشجویی ملی و بین­ المللی (رتبه اول تا پانزدهم)


ب- آزمون­های سراسری
دانشگاه­ها در مقاطع کارشناسی (٥/٢ انحراف معیار اعلامی توسط سازمان سنجش کشور)،
کارشناسی ارشد (رتبه های اول تا بیستم در هر کد رشته) و آزمون جامع پیش درمانگاهی
دکتری حرفه ­ای ( رتبه­ های اول تا سوم)، آزمون دکتری تخصصی سازمان سنجش (رتبه های
اول تا سوم کشوری در رشته هایی که حداقل سه دانشگاه در آن ها پذیرش دانشجو دارند)


ج- جشنواره ­هاي خوارزمی،
فارابی و رازي


د- مسابقات علمی و مهارت
معتبر ملی و بین­ المللی


بند ٢: دانشجوي نمونه و
ممتازکشوري


بند ٣: ثبت اختراع مورد
تایید سازمان پژوهش­هاي علمی و صنعتی و یا سایر مراجع معتبر ملی و بین­ المللی
(گواهی تاییدیه علمی اختراع الزامی است)


بند ٤: برگزیدگان فعالیت­هاي
قرآنی، ادبی، هنري و ورزشی در مسابقات معتبر ملی و بین­ المللی


بند ٥: کسب رتبه برتر (
١٠ درصد برتر دانشجویان هم ورودي) در مقطع فعلی تحصیلی (ویژه دانشجویان مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد)


بند ٦: حائزان شرایط آیین­نامه
پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري


بند ٧: احراز برتري نسبی
در میان دانشجویان هر رشته–گرایش از لحاظ بروندادهاي پژوهشی شامل انتشار مقالات در
نشریات معتبر (
ISI)، علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی مورد تایید وزارت علوم


بند ٨: فعالیت­های
تاثیرگذار اجتماعی (با تایید بالاترین مقام مسئول در نهاد مربوطه)


ﺑﻨﺪ
ویژه
:
این ﺑﻨﺪ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ­ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ هشت­گانه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ در ﺣﻮزه­ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﯾﺰ
ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻮده و ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻧﯿﺰ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
تذکر
١:
دانشجوی
متقاضی باید در سال جاری شاغل به تحصیل در دوره­ های روزانه، نوبت دوم و پردیس بین­ الملل
دانشگاه با رعایت سنوات مجاز تحصیلی ( کارشناسی تا چهار سال، کارشناسی ارشد تا دو
سال، دکتری حرفه­ای تا شش سال و دکتری تخصصی تا چهار و نیم سال) باشد.


تذکر
٢:
بدیهی
است به دلیل رقابتی بودن فرآیند انتخاب در این طرح و محدود بودن ظرفیت، پس از
بررسی مدارک و امتیازدهی به فعالیت­های دانشجویان، تایید ورود به طرح خوشه­ بندی (١،
٢ و ٣) به اطلاع دانشجویان منتخب خواهد رسید.


تذکر
٣: منتخبین دانشگاه، برای کسب جوایز بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی آینده (٩٧-٩٦)
از میان دانشجویان منتخب در این طرح معرفی خواهند شد و متقاضیان کسب این جوایز
بایستی حتما در این طرح ثبت­ نام کنند.


*لازم
به ذکر است ثبت­ نام در سامانه ثریا به آدرس
soraya.bmn.ir، علاوه بر ثبت­ نام در طرح خوشه­ بندی جهت معرفی به بنیاد ملی
نخبگان الزامی می­باشد.


نحوه ثبت­ نام و زمان­ بندی این فرآیند توسط بنیاد ملی
نخبگان بزودی اعلام خواهد شد.


تذکر
٤: با توجه به الزامی بودن ارائه مدارک معتبر در زمان ثبت­ نام به همراه اطلاعات
درج­ شده، متقاضیان بایستی به تهیه مدارک مربوط به فعالیت­های خود تا شروع فرآیند
ثبت­ نام اقدام نمایند.


تذکر
٥: دانشجویانی که در دوره قبل، در طرح خوشه­ بندی ثبت­ نام کرده­ اند، اعم از دریافت
پذیرش یا عدم دریافت پذیرش، با مراجعه به پرتال خود نسبت به بروزرسانی مدارک خود و
تایید نهایی پرونده (حتی بدون داشتن مدرک جدید) در بازه زمانی ثبت­ نام اقدام
نمایند، در غیر این­صورت در دوره جدید، پرونده آن ها ثبت نشده و از طرح خارج
خواهند شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumبازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار