ساعت کار دانشگاه فردوسی مشهد در ماه مبارک رمضان ( بایگانی )

سه‌شنبه 2 خرداد 1396ضمن
تبريك حلول ماه مبارك رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات كليه همكاران دانشگاه، به
استناد تبصره 2 ماده 27 آيين نامه استخدامی اعضای غيرهيأت عملی و براساس بند 1 هفتمين
صورتجلسه هيأت رئيسه محترم دانشگاه 26 اردیبهشت ماه 1396 و صورتجلسه اول خرداد ماه
1396 شوراي اداري و مالي دانشگاه فردوسی مشهد به جهت استفاده و بهره مندي بيشتر از
فيوضات معنوي ماه مبارك رمضان، ساعت كاري دانشگاه از تاريخ 6 خرداد لغايت 5 تیر ماه 96 (ابتدا تا انتهاي ماه مبارك رمضان) از ساعت 7:30
الي 13 تعيين مي گردد.


شايان
ذكر است اضافه كار كاركنان (به غير از عوامل اجرايي امتحانات در بازه برگزاري ) در صورت نياز به حضور، در محدوده ساعت15 لغايت 18 محاسبه
خواهد شد.


 


معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار