تعطیلی مديريت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

چهارشنبه 14 تير 1396


به اطلاع می رساند
با توجه به برگزاری آزمون سراسري سال 1396
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، مديريت آموزشي دانشگاه فردوسی مشهد، روز
شنبه 17 تیر ماه 1396 تعطيل مي باشد.


مديريت
آموزشي دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار