همایش امر به معروف و نهی از منکر ( بایگانی )

شنبه 20 خرداد 1396


h.amr.4.96


همایش
بزرگ امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ 26 تیرماه سال 1396 در دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار می شود.


فرصت
ارسال مقاله برای این همایش تا تاریخ 30
خرداد ماه 1396 تمدید شده است .


کارکنان
محترمی که با ارسال مقاله در این همایش شرکت نمایند علاوه بر امتیازات پیش بینی شده ، گواهینامه سطح یک آموزش های
امر به معرف و نهی از منکر معادل 8 ساعت اموزش ضمن خدمت به انان ارائه خواهد شد.


دبیرخانه
این همایش در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد مستقر می باشد


سایت
همایش :


https://crcms.ir/
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار