نشست تخصص كارگروه اقتصاد پويا، گروه اقتصاد اسلامی پژوهشكده مطالعات اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

سه‌شنبه 24 مرداد 1396


3___Copy


در راستاي ارتباط موثر بين جامعه و دانشگاه و تعريف صحيح
اولويت هاي پژوهشي و تبيين پاسخ هاي كارشناسي از سوي ديگر، كارگروه اقتصاد پويا پژوهشكده
مطالعات اسلامي در علوم انساني نشست "موضوع شناسي اقتصاد مقاومتي با رويكرد پژوهش
هاي علمي، نگارش پايان نامه و مقالات پژوهشي" با هدف هدايت و حمايت مقالات، پايان
نامه و پژوهش هاي دانشگاهي در حوزه اقتصاد مقاومتي با حضور دكتر عادل پيغامي_ اقتصاددان
و معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) در تاريخ چهارشنبه  25 مرداد 1396، ساعت 14_12، در محل
اتاق شوراي ساختمان پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني برگزار مي شود.


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار