جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2017 ( بایگانی )

شنبه 4 شهريور 1396





دانشگاه
فردوسي مشهد با اولين حضور خود در نظام رتبه بندی شانگهای، رتبه 5 كشوری در
ميان دانشگاه های تابع وزارت علوم تحقیقات و فناوری  را كسب نمود.


دو
نظام بين المللي شانگهاي و
QS،
از جمله نظام هاي رتبه بندي معتبر جهان هستند كه به صورت سالانه عملكرد علمي
دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي را براساس شاخص هاي اختصاصي خود ارزيابي نموده و
دانشگاه هاي تراز اول جهان را اعلام مي نمايند. در رتبه بندي كلي سال 2017 نظام
شانگهاي دانشگاه ها و موسسات پژوهشي بر اساس 6 شاخص در 4 محور مختلف مورد ارزيابي
قرار گرفته و 800 دانشگاه تراز اول جهان معرفي شده اند. اين در حاليست كه سال هاي
گذشته تنها 500 دانشگاه توسط اين نظام حائز رتبه مي شده اند. به اين ترتيب،
دانشگاه هاي تهران، صنعتي اميركبير، صنعتي شريف، علوم پزشكي تهران، تربيت مدرس،
فردوسي مشهد، صنعتي اصفهان و علوم پزشكي شهيد بهشتي از ايران موفق به كسب جايگاه
در اين دوره نتايج شده اند. لازم به ذكر است دانشگاه فردوسي مشهد با اولين حضور
خود در اين نظام، رتبه 5 كشوري (در ميان دانشگاه هاي تابع وزارت عتف) و رتبه 800-701
جهاني را كسب نموده است.


.


.



کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium




بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار