قابل توجه بازنشستگان محترم دانشگاه - زمان پایان بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری ( بایگانی )

شنبه 14 مرداد 1396


به اطلاع بازنشستگان محترم دانشگاه فردوسی مشهد
می رساند با توجه به اتمام قرارداد سال 96 -1395 بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری (آتیه سازان)
زمان پایان بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی
کشور تاریخ 31 مرداد ماه 1396 می باشد.


بازنشتگان محترم دانشگاه تا تاریخ 31 مرداد ماه
96 فرصت دارند جهت هر گونه تغییر در وضعیت
بیمه تکمیلی ذکر شده با کانون بازنشستگی دانشگاه فردوسی مشهد (آقای انوریان ) هماهنگی لازم را
انجام دهند .


مدیریت کارگزینی و رفاه دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار