دومين مجمع عمومی اتحاديه انجمن های علمی دانشجويی مهندسی مکانیک در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

پنجشنبه 8 تير 1396


به گزارش روابط عمومی دانشگاه دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي
مهندسي مكانيك 12 لغايت 14 تير ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


شایان ذکر است نخستین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی
مهندسی مکانیک اول تا سوم اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه شهر کرد برگزار شد.


لازم به ذكر است به نمايندگي از هر انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكانيك دانشگاه ها،
دبير يا يكي از اعضاي شوراي مركزي انجمن مذكور مي توانند با ارائه معرفي نامه از سوي
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه خود در مجمع حضور يابند.همچنين ارسال معرفي نامه تا
حداكثر سه روز قبل از برگزاري مجمع به اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات
و فناوري الزامي مي باشد
.


شماره تماس جهت هماهنگي حضور در مجمع:


شادروان دبير اتحاديه انجمن هاي
علمي دانشجويي مهندسي مكانيك
:


09368068442


امير حجتي دبير انجمن علمي دانشجويي
مهندسي مكانيك دانشگاه فردوسي مشهد
:


09159877446


خبرنگار:مهین شهابی


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار