اطلاعيه نحوه اعزام بيماران به مراکز درمانی در تابستان 1396 ( بایگانی )

دوشنبه 12 تير 1396


darmaniبه اطلاع
دانشجویان محترم مي رساند به دليل فرا رسيدن
تعطيلات تابستاني، جهت يكسان سازي و هماهنگي واحدهاي مختلف دانشگاه، برنامه نحوه اعزام
بيماران به مراکز درمانی به شرح ذيل اعلام مي شود:


تماس
با اورژانس 115 :


تمامي
بيماراني كه در طول مسير اعزام نياز به اقدامات پزشكي دارند، براي مثال بيماران تصادفي،
بيهوش، قلبي و يا تنگي نفس، تشنج، ضربه به سر، شكستگي ها، بريدگي ها و خونريزي هاي
شديد، گزيدگي ها ( مار، عقرب و زنبور در صورت وجود حساسيت ).


تماس
با آژانس دانشگاه :


بيماران
سرپايي كه مبتلا به بي حالي و يا درد شديد مي باشند (به طوري كه قادر به راه رفتن نباشند)
با آژانس دانشگاه به شماره ۳۸۸۰۲۶۶۰ تماس حاصل فرمايند.


توجه:


تماس
با آژانس فقط توسط سرپرستان خوابگاه و يا انتظامات خوابگاه ها، واحدها و دانشكده ها
انجام خواهد شد. در غير اين صورت هزينه آژانس بر عهده خود فرد خواهد بود.


پس از
تماس با اورژانس ۱۱۵ ، جهت هماهنگي با انتظامات درب هاي ورودي دانشگاه، مي بايست با
مركز پيام به شماره ۳۸۸۰۴۹۴۹ نيز تماس گرفته شود.


شايان
ذكر است آمبولانس مركز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد از ساعت ۷ صبح لغايت ۱۴ غيرفعال مي باشد و از ساعت
۱۴ لغايت ۷ صبح روز بعد، آمبولانس مركز بهداشت و درمان دانشگاه فعال می باشد لذا شايسته است جهت استفاده از آمبولانس مركز با شماره
تلفن 38806996 تماس گرفته شود.


مدير
رفاه و سلامت دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد.


.


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار