اطلاعيه اسكان تابستانی دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 3 تير 1396


به
اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه فردوسی مشهد متقاضی اسکان تابستانی در خوابگاه های
دانشگاه می رساند جهت واریز اجاره بها پس از تأیید درخواست خوابگاه توسط دانشکده
مربوطه به شرح زیر برای تأیید اسکان به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه
نمایند و باتوجه به اینکه خوابگاه حداقل یک ماهه تحویل می گردد کسانی که متقاضی
ماه دوم تابستان می باشند می بایستی اتاق را تخلیه و تحویل نمایند و در بازه زمانی
مورد نیاز برای اسکان مراجعه نمایند.خواهران
از تاریخ  9 تیر  لغایت 10 تیر ماه 96


برادران
از تاریخ 11 تیر  لغایت  12 تیر ماه 96


اداره
رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد


.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار