تغيير آدرس پست الكترونيك رسيدگی به شكايات دانشجويان ( بایگانی )

دوشنبه 11 بهمن 1395


با توجه به تغیر نشانی پست
الكترونيك دريافت شكايات دانشجويي با شناسه جديد:


VP-SCSa@um.ac.ir


به اطلاع دانشجویان محترم
دانشگاه فردوسی مشهد می رساند در صورت ضرورت به ارسال شکایات خود برای معاون محترم
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد از نشانی ذکر شده استفاده نمایند.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار