سخنرانی با عنوان: صنعت بیوتکنولوژی دارویی درایران و زنجیره حمایت از شرکت های دانش بنیان ( بایگانی )

شنبه 4 شهريور 1396


767


سخنرانی با عنوان: صنعت بیوتکنولوژی
دارویی درایران و زنجیره حمایت از شرکت
های دانش بنیان


سخنران: مدیر عامل شرکت دارویی پرسیس
ژن


زمان : چهارشنبه 8 شهریور ماه 1396
ساعت 15


مکان : سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار