سخنرانی علمی : با عنوان شب قدر و تقدیر من ( بایگانی )

پنجشنبه 25 خرداد 1396


taghdeer


سخنران : دکتر ناهید مشائی عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه
فردوسی مشهد


این سخنرانی با موضوعات : نقش انسان در تقدیر الهی


خدا و تقدیر


تقدیر، سرنوشت ، جبر


در روز شنبه 27 خرداد ماه 1396 از ساعت 11 در اتاق شورای مرکز اطلاع
رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار