آغاز ثبت نام دوره‌های فرعی سال تحصيلی 1397-1396 كالج دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 28 مرداد 1396

کالج دانشگاه فردوسي مشهد از بين واجدين شرکت در دوره هاي فرعي ثبت نام مي نمايد:  


دوره‌ فرعي دوره ای است كه دانشجويان ترم سوم در مقاطع كارشناسي و دکتري، با شرايط ويژه مثل كسب حداقل معدل مناسب، مي‌توانند در آن شركت نموده و با گذراندن 21 تا 24 واحد درسي با رشته و تخصص ديگري كه مورد علاقه‌شان است آشنايي پيدا كنند.   


اهداف اساسي از ارائه اين دوره‌ها عبارت است از:         


الف ـ ارتقاء توان علمي دانشجويان         


ب ـ فراهم نمودن امکان تحصيل دانشجويان در رشته‌مورد علاقه آنها         


پ ـ رشد توانايي‌هاي کارآفريني دانش‌آموختگان دانشگاه و فعاليت موثرتر آنها در بازار کار         
ت ـ فراهم نمودن امکان ادامه تحصيل در ساير رشته‌هاي مورد علاقه، در مقاطع تحصيلات تکميلي


لذا دانشجويان مقطع کارشناسی ورودی 95 و مقطع دکتری ورودی 94 و
95 چنانچه واجد شرايط اعلام شده در ذيل بوده و مايل به شرکت در اين دوره ها باشند،
مي توانند با تکميل فرمی که بر روی پرتال دانشجويی/ منوی آموزشی قرار گرفته است
(فرم علاقه مندی رشته)
، اقدام به اين
کار نمايند.


شرايط، معدل و ريز نمرات متقاضيان توسط کالج دانشگاه و گروه آموزشي
مربوطه بررسي و بهترين افراد واجد شرايط برگزيده خواهند شد.


نتايج اين گزينش در شهريورماه
به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.


انتخاب واحد اين دوره ها پس از انتخاب واحد رشته
اصلی و قبل از تاريخ حذف و اضافه می باشد.


شرايط اعلام شده از سوي کالج دانشگاه
و گروه هاي آموزشي
:
رشته
اصليرشته
فرعي (مورد تقاضا)حداقل
معدلفني
مهندسي، علوم پايه، رياضي، آمارعلوم
انساني و هنر۱۵فني
مهندسي، علوم پايه، رياضي، آمارعلوم
پايه، رياضي، آمار، کشاورزي و دامپزشکي۱۵فني
مهندسي، علوم پايه، رياضيفني
و مهندسي۱۶کشاورزي
و دامپزشکيعلوم
انساني و هنر۱۵کشاورزي
و دامپزشکيعلوم
پايه، رياضي، آمار، کشاورزي و دامپزشکي۱۶کشاورزي
و دامپزشکيفني
و مهندسي۱۷علوم
انساني و هنرعلوم
انساني و هنر۱۸علوم
انساني و هنررشته‌هاي
غير علوم انساني و هنر۱۷
توجه:
متقاضيان رشته زبان و ادبيات انگليسی بايد توجه داشته باشند که دروس اين رشته به
صورت تخصصی ارائه می شود و چنانچه با زبان انگليسی در حد مطلوب آشنايی ندارند و هدف
ايشان از انتخاب اين رشته بهبود و ارتقاء سطح زبان انگليسی خود به شيوه مکالمه می
باشد، انتخاب اين رشته توصيه نمی شود. برای نيل به هدف مزبور توصيه می شود در کلاس
های آموزشی دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده ادبيات شرکت نمايند.شرايط اختصاصي اعلام شده از سوي گروه ها:


1. دوره فرعي فيزيک:
داشتن ديپلم رياضي براي داوطلبان
متقاضي رشته فرعي فيزيك الزامي است
.


2. دوره فرعي مهندسي صنايع:
شرط ورود به اين دوره گذراندن دروس
رياضي عمومي 2 و برنامه نويسي کامپيوتر در رشته اصلي دانشجو است
.


3. دوره فرعي زبان و ادبيات فرانسه:
داوطلبان متقاضي لازم است با زبان
فرانسه آشنايي داشته باشند در غير اين صورت علاوه بر 24 واحد ملزم به گذارندن 6
واحد پيشنياز از دوره مقدماتي زبان
.


4. دوره فرعی مبانی فقه و حقوق: داوطلبان متقاضی لازم است با زبان
عربی آشنايي داشته باشند.


فهرست دوره های فرعی ارائه شده در سال تحصيلی 97-96


· زبان و ادبيات انگليسی


· زبان و ادبيات فرانسه


· زبان و ادبيات عربي


· زبان و ادبيات فارسي


· جغرافيا


· مهندسي صنايع


· حقوق


· مديريت بازرگاني


· علوم
اقتصادی


· مباني فقه و حقوق


· فيزيك


· زيست شناسي


· روانشناسي عمومي


· مديريت آموزشي


· علم اطلاعات و دانش شناسي


· آمار


· رياضي كاربردي


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار