برگزاری دوره مشترک دکتری مدیریت دولتی- گرایش رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشو لهستان ( بایگانی )

دوشنبه 11 ارديبهشت 1396


دوره
مشترک دکتری مدیریت دولتی- گرایش رفتار سازمانی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه
فردوسی مشهد و دانشکده مدیریت دانشگاه ورشو لهستان به صورت مشترک در دانشگاه فردوسی
و دانشگاه ورشو در کشور لهستان بر طبق برنامه
مصوب خواهد بود ( حضور حداقل دو ترم در کشور لهستان)


ارایه
حداقل نمره 5.5 ایلتس در زمان مصاحبه (به نمرات بالاتر امتیاز بیشتری تعلق می گیرد-
ارایه نمره به صورت مشروط نیز ممکن است)


انجام
مصاحبه به زبان انگلیسی از معرفی شدگان اولیه سازمان آموزش سنجش کشور


پرداخت
هزینه های ثبت نام و اقامت در کشور لهستان بر عهده متقاضی می باشد (حداقل هزینه برای
کل دوره –سه سال- 8000 دلار می باشد)


امکان
دریافت بورس تا 50 درصد از دانشگاه ورشو برای افراد برتر


امکان
دریافت بورس برای افراد برتر از شرکت های صنعتی با تعهد خدمت


زبان
پایان نامه انگلیسی می باشد


اساتید
راهنما و مشاور به صورت مشترک از ایران و لهستان خواهند بود


کلاس
های ایران فارسی یا انگلیسی و کلاس های ورشو انگلیسی خواهد بود


برای
دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:


آقای
صالحی ( کارشناس گروه مدیریت): 051 -38806340


آقای
درویش (مسئول روابط عمومی): 051 -38806302


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار