اولین جشنواره ملی فناوری های آب ، بهره وری و بازچرخانی ( بایگانی )

دوشنبه 2 مرداد 1396


56


نخستین
جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب به همت دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت
علمی فناوری ریاست جمهوری، نمایندگان استانداری، بنیاد ملی نخبگان استان و پارک علم
و فناوری خراسان رضوی با تکیه‌بر متخصصین، محققین، مخترعین، نخبگان علمی و دست‌اندرکاران
برجسته سراسر کشور در شهریورماه سال 1396 به مدت سه روز از تاریخ 21 الی 24 شهریور
ماه 96 در دو بخش عمده علمی و فناوری برگزار
می شود.


شایان‌ذکر
می‌باشد این جشنواره در راستای تحقق اهداف زیر برگزار خواهد شد:


- گسترش
روحیه نوآوری، شکوفایی، تتبع و فعالیتهای علمی و فناوری در حوزه بازچرخانی آب و فرسایش


- اثربخش
نمودن فعالیتهای نوآورانه و ارتقاء سطح و افزایش تعامل بین مراکز دولتی، بخش خصوصی
و مراکز آموزشی و پژوهشی


- شناسایی،
معرفی و بسترسازی برای حمایت از نوآوران استان


- ایجاد
بستر تجاری‌سازی طرحهای نوآورانه و فناوریهای نوین


 .


وبسایت
جشنواره:


www.wprtech.ir


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار