نشست تخصصی زن و مدیریت روستایی - ظرفیت ها و چالش ها در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 22 مهر 1396


rusta.
به مناسبت روز جهاني زنان روستايي، نشست تخصصي با عنوان زن و مديريت روستايي، فرصت ها
و چالش ها توسط هسته پژوهشي مطالعات جغرافياي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود.


زمان :يكشنبه ۲۳ مهر ماه 1396


مكان: تالار فردوسي دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی
مشهد


.


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumبازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار