پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی ( بایگانی )

شنبه 1 مهر 1396


moheti


گروه
جعرافياي دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر است که پنجمين همايش را با عنوان ژئومورفولوژي
و چالشهاي محيطي در تاريخهاي
۲۶ و ۲۷
مهرماه
۱۳۹۶ برگزار نمايد.


ژئومورفولوژي در حال حاضر مهمترين کانون مطالعه
و تجزيه و تحليل وضع موجود و معرفي دقيق چالشها و بحرانهاي محيطي و همچنين ارائه
راه حلهاي مفيد در کاهش و يا تعديل شرايط بحراني محيط طبيعي ايران است. به همين
دليل نام همايش سال
۱۳۹۶ توسط انجمن ژئومورفولوژي  ايران
" ژئومورفولوژي و چالشهاي محيطي"  انتخاب شده است.


محورهای همایش


1. زمين باستان شناسي


2. ژئومورفولوژي ساحلي


3. تکتونيک ژئومورفولوژي


4. ژئومورفوسايت­ها و ژئوتوريسم


5. ژئومورفولوژي کمي و مدلسازي


6. نقشه ­هاي ژئومورفولوژي کاربردي


7. ديدگاه ­هاي نظري ژئومورفولوژي


8. مديريت مخاطرات ژئومورفولوژي


9. کاربرد RS و GIS در ژئومورفولوژي


10. ژئومورفولوژي توسعه شهري و منطقه­ اي


11. ژئومورفولوژي مناطق خشک و نيمه خشک


12. کارست ژئومورفولوژي و منابع آب کارست


13. ژئومورفولوژي دبستینطقه ­اي(شمال شرق کشور)


14. فرايندهاي جرياني و مديريت يکپارچه رودخانه ­اي


15. ژئومورفولوژي کواترنري، ژئومورفولوژي و تغييرات اقليمي


آدرس دبیرخانه: مشهد- میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی- گروه جغرافیا


شماره
تلفن دبیرخانه:05138805273


شماره
تلفن دبیر اجرایی همایش: 09153117325


09370361492


کدپستی:
9177948883


نمابر:
388070100


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumبازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار