آئین گرامیداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

سه‌شنبه 2 آبان 1396

am.2
آئین گرامیداشت "روز
ملی آمار و برنامه ریزی" به همت گروه آمار دانشکده علوم ریاضی  دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اعضای
هیات علمی، دانشجویان و علاقمندان به این رشته ساعت 9:30 الی 11
روز چهارشنبه 3 آبان در سالن دکتر بزرگ نیای این دانشکده برگزار خواهد شد.


.


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار