چهارمين كنگره تاريخ دانان ايران با شعار آينده رشته تاريخ در ایران ( بایگانی )

چهارشنبه 29 شهريور 1396


tareekh.96


به همت
دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن ايراني تاريخ و شاخه منطقه اي اين انجمن در خراسان و و
شماري از دانشگاههاي استان همچنین تعدادي از سازمانها و تشكلهاي فرهنگي ، چهارمين كنگره تاريخ دانان ايران با شعار آينده رشته تاريخ در اول و دوم آذرماه سال
جاري در دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد
برگزار خواهد شد.


پنج
محور اصلي اين كنگره عبارتند از :


بازانديشي
در باب مفهوم و قلمرو رشته تاريخ ،تاريخ و جامعه ، اشتغال و كارآفريني در رشته تاريخ
، آينده آموزش و پژوهش در رشته تاريخ ، تاريخ دنياي مجازي و رسانه مي باشد .


اين
كنگره ثبت پايگاه علمي
Isc است


مهلت
ارسال چكيده مقاله: 10 مهرماه 1396


اعلام
نتيجه بررسي چكيده ها: 25 مهرماه 1396


مهلت
ارسال اصل مقالات: 20 آبان 1396


زمان
برگزاري كنگره: 1 و 2 آذرماه 1396


علاقه
مندان مي توانند براي دريافت اخبار و تكميل
آگاهي هاي خود درباره كنگره از طريق تلفنها
يا مراجعه به آدرسهاي ذيل كسب اطلاع نمايند:


آدرس
دبير خانه مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده ادبيات و علوم انساني،
گروه تاريخ، كدپستي ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴


تلفن
دبيرخانه كنگره: 05138806776 همراه 09158230703


آدرس
سايت كنگره :
http://conf.isc.gov.ir و: ishistory.ir


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار