ششمین همایش ملی روز جهانی خاک در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

پنجشنبه 9 آذر 1396


khak
ششمین
همایش ملی روز جهانی خاک با کوشش انجمن علمی علوم و
مهندسی خاک و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و مدیریت آب‌وخاک و امور فنی
مهندسی در 14 آذرماه 1396 از ساعت ۹ الی ۱۲ در ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولین استانی و کشوری و اساتید برجسته دانشگاه برگزار
می‌شود.


شایان‌ذکر
است همایش خاک سالم بر محور مباحث بهبود تغذیه، تأمین آب سالم، دستیابی به امنیت غذایی،
کاهش تغییرات اقلیمی و کاهش مهاجرت اجباری استوار خواهد بود..


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار