قابل توجه اساتید ، دانشجویان و مراجعین محترم( عدم پذیرش میکروسکوپ الکترونی TEM) ( بایگانی )

شنبه 25 شهريور 1396


نظر
به اینکه میکروسکوپ الکترونی
TEM در حال سرویس و تعمیر می باشد،فعلا
پذیرش نمونه نداشته و به محض رفع نقص از طریق همین سایت اطلاع داده می شود.


آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار